Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h ngày 6/6/2020 ~ 23h59p59s ngày 6/7/2020 ( Tròn 30 ngày )

Có tính Master, nếu Level bằng nhau sẽ tính theo số điểm kinh nghiệm.
  • - Giải nhất ( Duy nhất ) : Wing 2 Luck + 1 chiếc Zippo vinh danh Sever Mu Huyền thoại trị giá 1 triệu đồng.

Thời gian sự kiện: 13h ngày 6/6/2020 ~ 23h59p59s ngày 6/7/2020 ( Tròn 30 ngày )

Lưu ý : Top cao thủ sẽ không được nhận Top chủng tộc.
  • - Top 1 : Wing 2 trắng tinh khôi theo chủng tộc + 10B + 10S
  • - Top 2 : 1 Lông Vũ + 10B + 10S
  • - Top 3 : 10B + 10S

Thời gian sự kiện: 08/04/2018 ~ 24h ngày 30/04/2018

Điểm G-Point nhận được khi thành viên của Guild nhận phần thưởng điểm G-Point trong Nhiệm Vụ Hàng Ngày tại trang Quản Lý Tài Khoản
Điểm G-Point của Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Guild có số điểm G-Point cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH
TOP Phần thưởng Ghi chú
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + 9 + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild

Thời gian sự kiện: 08/04/2018 ~ 24h ngày 30/04/2018

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH
  • Max Master là 600 cấp độ

TOP 1

- 150 Bless
- 150 Soul
- 20 Box 5

TOP 2

- 100 Bless
- 100 Soul
- 20 Box 4

TOP 3

- 50 Bless
- 50 Soul
- 20 Box 3

Thời gian sự kiện: 08/04/2018 ~ 24h ngày 30/04/2018

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Bộ Nhẫn + Dây Chuyền Hoàn Hảo (Tự Chọn 1 Option)
Gồm 2 Nhẫn và 1 Dây Chuyền
1 cặp Nhẫn Hoàn Hảo
Gồm 2 Nhẫn
Dây Chuyền Hoàn Hảo
1 Dây Chuyền

Bảng Điểm Kill Boss

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5
Kundunt BOSS 10